Tommy Rundgrenista vuoden masters-uimari!

14.1.2014

Suo­men Uima­lii­ton liit­to­hal­li­tus on ni­men­nyt vuo­den 2013 ur­hei­li­ja- ja val­men­ta­ja­va­lin­nat.

Liit­to­hal­li­tus on va­lin­nut Vuo­den 2013 uin­ti­ur­hei­li­jak­si Mat­ti Matts­so­nin ja val­men­ta­jak­si Tomi Pys­ty­sen. Vii­me vuon­na kak­sik­ko voit­ti uin­nin laji­va­lin­nat, jot­ka he pok­ka­si­vat myös täl­lä ker­taa.

Vuo­den mas­ters-ui­ma­rik­si va­lit­tiin ny­kyi­sin Spee­do Mas­ters Fin­lan­din ui­ma­ri Tom­my Rund­gren. Rund­gren saa­vut­ti kak­si 45-49-vuo­ti­ai­den hen­ki­lö­koh­tais­ta kul­taa mas­ter­sien EM-kil­pai­luis­ta Eind­ho­ve­nis­ta Poh­jois­mai­den en­nä­tyk­sil­lä. Ks. Spee­do-mi­ta­lis­te­ja Hoo­gen­ban­din ve­sil­lä.

Tom­my Rund­gren aloit­ti uin­nin vuon­na 1978 ka­ve­rin pyy­tä­es­sä mu­kaan uin­ti­toi­min­taan. Nuor­ten sar­jois­ta saa­vu­tuk­si­na muu­ta­mia ikä­kau­si­uin­nin (Sini­viit­ta) fi­naa­li­paik­ko­ja ja 6 hen­ki­lö­koh­tais­ta nuor­ten SM-mi­ta­lia.

Mies­ten sar­jan en­sim­mäi­sen SM-mi­ta­lin Rund­gren sai vuon­na 1985 Lah­den Ka­le­van vies­ti­jouk­ku­een jä­se­ne­nä. Vuon­na 1986 hän ylsi SM-ho­pe­al­le 50 met­rin va­paa­uin­nis­sa. Vii­mei­sin hen­ki­lö­koh­tai­nen SM-mi­ta­li tuli 50 m:n va­paa­uin­nis­ta vuon­na 1998, jol­loin hän saa­vut­ti prons­sia.

Rund­gren edus­ti Suo­men maa­jouk­ku­et­ta useis­sa maa­ot­te­luis­sa ja maa­il­man cu­peis­sa 1987-1996. Hä­nen par­haa­na saa­vu­tuk­se­na on vuo­den 1992 sprint­ti-EM-ki­so­jen 4 x 50 m va­paa­uin­ti­vies­tin 4. sija yh­des­sä Ant­ti Kas­vi­on, Jani Sie­vi­sen ja Jan­ne Blom­qvis­tin kans­sa.

Edel­li­sen ker­ran vuo­den mas­ters-ui­ma­ri­pal­kin­to tuli Lah­teen vuon­na 2009. Tuol­loin Lah­den Ka­le­van maa­il­man­en­nä­tyk­sen ui­nut vies­ti­jouk­kue Jan­ne Vir­ta­nen (hen­ki­lö­koh­tai­nen ME myös aloi­tus­o­suu­del­la 45-vuo­ti­ai­den sar­jas­sa), Tero Mat­ka­nie­mi, Ari Ai­lio ja Tom­my Rund­gren pal­kit­tiin vuo­den mas­ters-uin­ti­te­os­ta.

Uusi Lah­ti -leh­ti uu­ti­soi nä­ky­väs­ti Tom­myn saa­mas­ta huo­mi­on­o­soi­tuk­ses­ta.

SPEE­DO MAS­TERS FIN­LANDSuo­men suu­rin mas­ters-uin­ti­jul­kai­su - Spee­don ää­nen­kan­nat­ta­ja 6.1.2015