Ennätystaulu

Masters-uin­nis­sa ti­las­toi­daan Suo­men, Poh­jois­mai­den, Eu­roo­pan ja maa­il­man­en­nä­tyk­siä. Lis­tois­ta löy­tyy myös Speedo Masters Finlandin ui­ma­rei­ta.

Speedo Masters Finlandin uimareiden voimassa olevat Suomen ennätykset:

Suo­men en­nä­tyk­set: Suo­men Uima­liit­to

Speedo Masters Finlandin uimareiden voimassa olevat maailmanennätykset:

Rata: 25 met­riä

Speedo Masters Finlandin uimareiden voimassa olevat Euroopan ennätykset:

Rata: 25 met­riä

Eu­roo­pan en­nä­tyk­set: LEN (Eu­roo­pan Uima­liit­to)

Speedo Masters Finlandin uimareiden voimassa olevat Pohjoismaiden ennätykset:

Rata: 25 met­riä

Rata: 50 met­riä

Poh­jois­mai­den en­nä­tyk­set: Ruot­sin Uima­liit­to

Mar­ras­kuus­sa 2011 Lah­den Ka­le­van masters-ui­ma­rit Jan­ne Vir­ta­nen, Ari Ai­lio, Tero Mat­ka­nie­mi ja Tom­my Rund­gren kau­hoi­vat mastersien maa­il­man­en­nä­tyk­sen 4×100 met­rin va­paa­uin­ti­vies­tis­sä. Yli 40-vuotiaiden sar­jan uusi ME syn­tyi Kuo­pi­os­sa. Suo­men Uima­liit­to va­lit­si jouk­ku­een vuo­den masters-ui­ma­rik­si vuon­na 2009.

“Mot­to­nam­me on: tree­naa ja kil­pai­le to­sis­sa­si, mut­ta älä otsa ry­pys­sä.”

SPEEDO MASTERS FINLANDSuo­men suu­rin masters-uin­ti­jul­kai­su - Speedon ää­nen­kan­nat­ta­ja 6.1.2015