Janne vaihtoi sarjaa

7.7.2014

Ajan­ku­vaa ja tun­nel­mia vii­den­kym­me­nen vuo­den ta­kaa… Mil­lais­ta oli elä­mä, kun Pu­he­lin­lan­gat lau­loi­vat, Eero Män­ty­ran­ta oli hiih­to­ku­nin­gas, be­at­le­ma­nia oli kuu­mim­mil­laan ja Viet­na­min sota kiih­tyi? Kai­ken kruu­nuk­si syn­tyi Jan­ne Vir­ta­nen. Teh­ty mikä teh­ty ja sil­lä si­pu­li.

Spee­do Mas­ters Fin­lan­din Jan­ne Vir­ta­sen 50-vuo­tis­syn­ty­mä­päi­vää (7.7.2014) juh­lit­tiin kol­men­kym­me­nen en­ti­sen lah­te­lai­sen ui­ma­rin kes­kuu­des­sa Paju­lah­des­sa 5.-6.7.2014. 50-vuo­tis­ta tai­val­taan Jan­ne juh­lii työn mer­keis­sä: mies mat­kus­taa hei­nä­kuun lo­pus­sa mas­ters-uin­nin MM-ki­soi­hin Mont­re­a­liin seu­ran ai­no­a­na edus­ta­ja­na. On­nea mat­kaan edel­leen!

Nyt tah­dom­me on­ni­tel­la san­ka­ria tätä, joka ei ys­tä­vi­ään pu­laan jätä. On hä­nel­le suo­tu tai­to tär­keä tämä, elä het­kes­sä, älä­kä elä­mät­tä jätä!

Asen­net­ta. Ei­hän täs­sä auta men­nei­tä mu­reh­tia eikä syn­ty­mään­sä an­teek­si pyy­del­lä.

SPEE­DO MAS­TERS FIN­LANDSuo­men suu­rin mas­ters-uin­ti­jul­kai­su - Spee­don ää­nen­kan­nat­ta­ja 6.1.2015