Lyhyen radan masters-mestaruuskilpailut Lappeenrannassa

30.3.2014

Speedo Masters Finland käyn­nis­ti arvo­kil­pai­lu­toi­min­tan­sa ly­hy­en ra­dan masters-mes­ta­ruus­ki­sois­sa Lap­peen­ran­nas­sa 28.-30.3.2014.

Seu­ran par­haim­paan tu­lok­seen ylsi seka­uin­ti­vies­ti­jouk­kue, joka pa­ran­si yli 40-vuotiaiden Eu­roo­pan en­nä­tys­tä 4,3 se­kun­tia 4 x 100 met­rin vies­ti­uin­nis­sa. Jouk­ku­ees­sa ui­vat Jan­ne Vir­ta­nen, Tero Mat­ka­nie­mi, Tom­my Rund­gren ja Frans Veck. Ai­kai­sem­pi en­nä­tys oli eng­lan­ti­lai­sen seu­ra­jouk­ku­een ni­mis­sä.

Hen­ki­lö­koh­tai­sil­la mat­koil­la 50-vuotiaiden sar­jaan siir­ty­nyt Jan­ne Vir­ta­nen aloit­ti pe­rus­teel­li­sen en­nä­tys­lu­et­te­loi­den jär­jes­te­lyn poh­jois­mai­sel­la ta­sol­la. 50 met­rin va­paa­uin­nis­sa Vir­ta­nen ui Poh­jois­mai­den en­nä­tyk­sen ajal­la 24,94. PE-ai­koi­hin hän ylsi myös 50 ja 100 met­rin sel­kä­uin­nis­sa. Suo­men en­nä­tyk­sen hän ui 50 met­rin per­hos­uin­nis­sa.

Tom­my Rund­gren ylsi upe­aan Poh­jois­mai­den en­nä­tyk­seen 100 met­rin va­paa­uin­nis­sa ajal­la 53,49. Hän pa­ran­si PE-tu­los­ta myös 100 met­rin seka­uin­nis­sa ajal­la 1.01,66.  Li­säk­si hän saa­vut­ti ikä­luok­kan­sa Suo­men en­nä­tyk­sen 50 met­rin per­hos­uin­nis­sa.

Speedo Masters Finlandin tu­lok­sen kan­nal­ta huo­mi­on­ar­vois­ta on se, että jo­kai­nen seu­ran jä­sen nou­si ki­sois­sa pal­kin­to­ko­rok­keel­le vä­hin­tään ker­ran. Jaani Vir­ta­nen, Timo Leikkanen, Pek­ka Särkiö, Kai Pou­ta­nen, Aki Sirk­ka, Ta­pio Mäki­talo, Lari Sirnelä, Tuo­mas Lähdetluoma ja Kari Väi­sä­nen yl­si­vät kii­tet­tä­viin uin­ti­tu­lok­siin ja he osoit­ti­vat ver­ra­ton­ta tais­te­lu­tah­toa tiukissa ki­sois­sa.

Kii­tos Lap­peen­ran­nan Ui­ma­reil­le hie­nos­ti jär­jes­te­tyis­tä ki­sois­ta. Hy­vää ke­vät­tä ja ke­sää, masters-uin­ti­väki!

Facebookista saksittua

Pek­ka Särkiö:

”Masters-uin­nit Lap­peen­ran­nas­sa. Lah­te­lai­sen Speedo Masters Finland -uima­seu­ran kol­me seka­uin­ti­vies­ti­jouk­ku­et­ta pää­si­vät sar­jois­saan mi­ta­leil­le. Yk­kös­jouk­kue (Jan­ne Vir­ta­nen, Tero Mat­ka­nie­mi, Tom­my Rund­gren, Frans Veck) ui uu­den Eu­roo­pan en­nä­tyk­sen…! Itse vein seljäriosuuden jouk­ku­ees­sa, jos­sa li­säk­se­ni ui­vat Kai Pou­ta­nen, Lari Sirnelä ja Jaani Vir­ta­nen. Hen­ki­lö­koh­tai­sis­sa la­jeis­sa olin 50 m per­ho­ses­sa 7. (33,38) ja 100 m seljärissä 6. (1.19,01). En­sim­mäi­set kil­pa­star­tit 31 vuo­den jäl­keen!”

Kai Pou­ta­nen:

”Speedo Masters Finlandin ekat SM-ki­sat ta­ka­na! Yksi Eu­roo­pan en­nä­tys (4×100 skuv Tom­my/Jan­ne/Tero/Frans), pari Poh­jois­mai­den en­nä­tys­tä (Tom­my/Jan­ne) + kou­ral­li­nen SE-tu­lok­sia. Mä kol­mes­sa vies­tis­sä mi­ta­leil­la (2x kul­taa/1x prons­si), mut­ta muu­ten omat hen­ki­lö­koh­tai­set star­tit meni.. hapokk.. haas­ta­vas­ti.”

Tom­my Rund­gren:

”Mastersien SM-uin­nit ta­ka­na ja lois­ta­va fii­lis. 100 m va­paa­uin­nis­sa uusi ikä­sar­jan Poh­jois­mai­den en­nä­tys 53,49. PE syn­tyi myös 100 m seka­uin­nis­sa ajal­la 1.01,66 ja SE 50 m per­hos­uin­nis­sa 27,11. Ki­so­jen klii­mak­si saa­tiin vie­lä vii­mei­ses­sä la­jis­sa 4x 100 m seka­uin­ti­vies­tis­sä kun Speedo Masters Finlandin jouk­ku­eem­me ui uu­den Eu­roo­pan En­nä­tyk­sen. Kii­tos koko tii­mil­le taas lois­ta­vas­ta ja haus­kas­ta vii­kon­lo­pus­ta, huip­pu po­ruk­ka!”

Alh. vas. Jaani Vir­ta­nen, Timo Leikkanen, Tero Mat­ka­nie­mi, Pek­ka Särkiö, Kai Pou­ta­nen, Aki Sirk­ka. Ylh. vas. Ta­pio Mäki­talo, Lari Sirnelä, Tuo­mas Lähdetluoma, Frans Veck, Kari Väi­sä­nen, Jan­ne Vir­ta­nen, Tom­my Rund­gren.

SPEEDO MASTERS FINLANDSuo­men suu­rin masters-uin­ti­jul­kai­su - Speedon ää­nen­kan­nat­ta­ja 6.1.2015