Speedolle kolme masters-uinnin MM-kultaa

5.3.2024

Lah­te­lai­sen Spee­do Mas­ters Fin­land -seu­ran ui­ma­rit kau­hoi­vat vii­me vii­kon­lop­pu­na Qa­ta­rin Do­has­sa päät­ty­neis­sä mas­ters-uin­nin MM-ki­sois­sa kol­me kul­taa, kak­si ho­pe­aa sekä yh­den prons­sin.

Spee­dot kau­hoi­vat 4 x 50 met­rin seka­uin­ti­vies­tis­sä MM-kul­taa uu­del­la ikä­sar­jan Eu­roo­pan en­nä­tyk­sel­lä. Va­paa­uin­ti­vies­tis­sä jouk­kue saa­vut­ti ho­pe­aa, ja sii­nä­kin syn­tyi uusi Eu­roo­pan en­nä­tys. Vies­ti­jouk­ku­eis­sa ui­vat Pet­ri Heik­ki­läJuri Log­vinJan­ne Vir­ta­nen ja Tom­my Rund­gren. Jouk­kue pää­si yh­teis­i­kän­sä puo­les­ta en­sim­mäis­tä ker­taa yli 60-vuo­ti­ai­den ikä­sar­jaan.

Hen­ki­lö­koh­tai­sil­la mat­koil­la Rund­gren voit­ti kak­si MM-kul­taa yli 55-vuo­ti­ai­den sar­jas­sa voit­ta­mal­la sekä 50 että 100 met­rin va­paa­uin­nit uu­sil­la ikä­sar­jan­sa MM-kil­pai­lu­jen en­nä­tyk­sil­lä. 50 met­rin per­hos­uin­nis­sa Rund­gren kau­hoi ho­pe­al­le kel­lot­ta­mal­la uu­den Poh­jois­mai­den en­nä­tyk­sen. Yli 60-vuo­ti­ai­den sar­jas­sa Juri Log­vin ui 100 met­rin va­paa­uin­nis­sa prons­sia.

SPEE­DO MAS­TERS FIN­LANDSuo­men suu­rin mas­ters-uin­ti­jul­kai­su - Spee­don ää­nen­kan­nat­ta­ja 6.1.2015