Pitkän radan masters-mestaruuskilpailut Tikkurilassa

29.10.2023

Pit­kän ra­dan Mas­ters SM ta­ka­na huip­pu­jen­gil­lä. Kii­tos, Van­ders ja kil­pa­kump­pa­nit.
Spee­do-re­pus­sa koh­ti Lah­tea mat­kaa 22 mes­ta­ruut­ta 2 Poh­jois­mai­den en­nä­tys­tä 5 Suo­men en­nä­tys­tä.
SPEE­DO MAS­TERS FIN­LANDSuo­men suu­rin mas­ters-uin­ti­jul­kai­su - Spee­don ää­nen­kan­nat­ta­ja 6.1.2015