Speedo rohmusi mitaleja Lappeenrannassa

26.3.2023/Tommy Rundgren

Spee­do Mas­ters Fin­lan­din 13 ui­ma­ria saa­vut­ti lu­kui­sia mi­ta­li­si­jo­ja Suo­men mas­ters-mes­ta­ruus­kil­pai­luis­sa Lap­peen­ran­nas­sa.  Mes­ta­reik­si 60-vuo­ti­ai­den sar­jas­sa ui­vat Pet­ri Heik­ki­lä ja Juri Log­vin. 55-vuo­ti­ais­sa kul­taa kau­hoi­vat Jaak­ko Hei­mo, Jan­ne Vir­ta­nen ja Tom­my Rund­gren. 50-vuo­ti­ai­den sar­jan mes­ta­ruuk­siin ui­vat Mik­ko Soi­ni ja Tero Mat­ka­nie­mi. 40-vuo­ti­ais­sa mes­ta­ruu­teen kau­hoi Spee­don Jero Mar­ja­lah­ti ja 35-vuo­ti­ais­sa sa­man seu­ran Tuo­mas Läh­det­luo­ma ja Ant­ti Oksa­lah­ti. Spee­do Mas­ters Fin­land voit­ti myös 60- ja 50-vuo­ti­ais­sa sekä seka­uin­ti- että va­paa­uin­ti­vies­tien mes­ta­ruu­det. Hen­ki­lö­koh­tai­sis­sa la­jeis­sa tai vies­teis­sä mi­ta­leil­le kau­hoi­vat Lari Sir­ne­lä ja Ta­pio Mäki­talo. Spee­do Mas­ters Fin­lan­din Jaak­ko Hei­mo kel­lot­ti 55-vuo­ti­ai­den Poh­jois­mai­den en­nä­tyk­sen 100 met­rin sel­kä­uin­nis­sa. Sa­maan temp­puun ylsi myös seu­ran 60-vuo­ti­ai­den vies­ti­jouk­kue 4 x 50 met­rin va­paa­uin­ti­vies­tis­sä jouk­ku­eel­la Heik­ki­lä, Kim Oh­to­nen, Log­vin ja Vir­ta­nen. Jouk­kue rik­koi myös seka­uin­ti­vies­tis­sä ikä­sar­jan­sa Suo­men en­nä­tyk­sen. Hen­ki­lö­koh­tai­sis­sa la­jeis­sa SE-ai­ko­ja 60-vuo­ti­ai­den sar­jas­sa ui Pet­ri Heik­ki­lä 100 m per­hos­uin­nis­sa.

SPEE­DO MAS­TERS FIN­LANDSuo­men suu­rin mas­ters-uin­ti­jul­kai­su - Spee­don ää­nen­kan­nat­ta­ja 6.1.2015