Vauhdikasta menoa Tikkurilassa

20.11.2022

Spee­do Mas­ters Fin­land roh­mu­si ka­san mi­ta­lei­ta uin­nin pit­kän ra­dan mas­ters-mes­ta­ruus­ki­sois­sa Van­taal­la.

Spee­don saa­lis hen­ki­lö­koh­tai­sis­ta la­jeis­ta oli kah­dek­san kul­taa ja yksi prons­si. Li­säk­si seu­ra voit­ti nel­jä vies­ti­mes­ta­ruut­ta.

Spee­dos­ta mes­ta­reik­si ui­vat Pet­ri Heik­ki­lä, Juri Log­vin, Tero Mat­ka­nie­mi ja Tom­my Rund­gren. Hei­dän li­säk­seen vies­tiä vei­vät Ta­pio Mäki­talo, Lari Sir­ne­lä, Jaa­ni Vir­ta­nen ja Jan­ne Vir­ta­nen.

Juri Log­vin (yli 60-vuo­ti­aat) ui Suo­men en­nä­tyk­sen 50 met­rin va­paa­uin­nis­sa Tero Mat­ka­nie­mi (yli 50-vuo­ti­aat) ui Suo­men en­nä­tyk­sen 100 met­rin rin­ta­uin­nis­sa.

SPEE­DO MAS­TERS FIN­LANDSuo­men suu­rin mas­ters-uin­ti­jul­kai­su - Spee­don ää­nen­kan­nat­ta­ja 6.1.2015