Speedoille kaksi kultaa EM-altaasta Roomasta

5.9.2022

Lah­te­lai­sen Spee­do Mas­ters Fin­lan­din ui­ma­rit kau­hoi­vat vii­me sun­nun­tai­na Roo­mas­sa päät­ty­neis­sä mas­ters-uin­nin EM-ki­sois­sa yh­teen­sä kah­dek­san mi­ta­lia. Yli 50-vuo­ti­ai­den va­paa­uin­ti­vies­tis­sä jouk­kue otti tiu­kan tais­te­lun jäl­keen kul­taa, vain 2 se­kun­nin sa­das­osaa toi­sek­si tul­lut­ta ita­li­a­lais­jouk­ku­et­ta no­pe­am­pa­na. Seka­uin­ti­vies­tis­tä jouk­kue saa­vut­ti ho­pe­aa. Jouk­ku­ees­sa ui­vat Jan­ne Vir­ta­nen, Tero Mat­ka­nie­mi, Juri Log­vin ja Tom­my Rund­gren.

Hen­ki­lö­koh­tai­sil­la mat­koil­la Tom­my Rund­gren voit­ti 50–54-vuo­ti­ai­den 50 met­rin va­paa­uin­nis­sa kul­taa ja 50 met­rin per­ho­uin­nis­sa prons­sia. Juri Log­vin ui yli 60–64-vuo­ti­ai­den sar­jas­sa ho­pe­aa 50 ja 100 met­rin va­paa­uin­neis­sa ja 200 met­ril­lä prons­sia. Hä­nen ai­kan­sa oli­vat ikä­sar­jan uu­sia Suo­men en­nä­tyk­siä. Jan­ne Vir­ta­nen ui ho­pe­al­le 55–59-vuo­ti­ai­den 50 met­rin sel­kä­uin­nis­sa. Seu­ran ui­ma­reis­ta Pet­ri Heik­ki­lä on­nis­tui erin­o­mai­ses­ti 60–64-vuo­ti­ai­den 50 met­rin per­hos­uin­nis­sa ui­mal­la kuu­den­nek­si ikä­sar­jan SE-ajal­la. Tero Mat­ka­nie­mi oli 50–54-vuo­ti­ai­den 50 met­rin rin­ta­uin­nin fi­naa­lis­sa ja niin ikää ylsi ikä­sar­jan Suo­men en­nä­tyk­seen.

SPEE­DO MAS­TERS FIN­LANDSuo­men suu­rin mas­ters-uin­ti­jul­kai­su - Spee­don ää­nen­kan­nat­ta­ja 6.1.2015