Speedon uimarit kauhoivat mestaruuksia Kuopiossa

25.10.2020

Spee­do Mas­ters Fin­lan­din ui­ma­rit ki­sai­li­vat hy­väl­lä me­nes­tyk­sel­lä vii­kon­lop­pu­na Kuo­pi­on uu­des­sa uima­hal­lis­sa pi­de­tyis­sä pit­kän ra­dan Suo­men mas­ters-mes­ta­ruus­kil­pai­luis­sa.

Spee­don kuu­si ui­ma­ria saa­vut­ti­vat ki­sois­sa 10 hen­ki­lö­koh­tais­ta mes­ta­ruut­ta, kah­dek­san ho­pe­a­si­jaa ja kak­si prons­si­ti­laa. Vies­teis­sä seu­ra otti kak­si yli­voi­mais­ta mes­ta­ruut­ta.

Suo­men mas­ters-mes­ta­reik­si ui­vat Spee­do Mas­ters Fin­lan­din Pet­ri Heik­ki­lä, Jaak­ko Hei­mo, Tom­mi Käh­kö­nen, Ta­pio Mäki­talo, Mik­ko Soi­ni ja Jan­ne Vir­ta­nen. Pet­ri Heik­ki­län saa­vut­ta­ma 100 met­rin per­hos­uin­nin aika 1.12,85 on 60-vuo­ti­ai­den Suo­men en­nä­tys.

Yli 25-vuo­ti­ail­le tar­koi­te­tuis­sa ki­sois­sa ikä­sar­ja vaih­tuu vii­den vuo­den vä­lein.

SPEE­DO MAS­TERS FIN­LANDSuo­men suu­rin mas­ters-uin­ti­jul­kai­su - Spee­don ää­nen­kan­nat­ta­ja 6.1.2015