Speedon uimarit kauhoivat 2 kultaa MM-kisoista

Elokuu 2019

Lah­te­lai­sen Spee­do Mas­ters Fin­lan­din ui­ma­rit oli­vat meno­pääl­lä sun­nun­tai­na Ete­lä-Ko­re­an Gwan­jus­sa päät­ty­neis­sä mas­ters-uin­nin MM-ki­sois­sa. Tom­my Rund­gren kau­hoi yli 50-vuo­ti­ai­den 50 met­rin va­paa­uin­nis­sa kul­taa ja Jan­ne Vir­ta­nen teki ki­so­jen pää­tös­päi­vä­nä sa­man tem­pun yli 55-vuo­ti­ai­den 50 met­rin sel­kä­uin­nis­sa.

Kak­sik­ko saa­lis­ti ki­sois­ta usei­ta him­me­äm­piä mi­ta­lei­ta. Rund­gren otti ho­pe­aa 100 met­rin va­paa­uin­nis­ta sekä 50 met­rin per­hos­uin­nis­ta. Vir­ta­nen puo­les­taan roh­mu­si ho­pe­aa 50 met­rin va­paa­uin­nis­ta sekä prons­sia 100 met­rin va­paa­uin­nis­ta ja 50 met­rin per­hos­uin­nis­ta.

Lah­te­lais­seu­ran ui­ma­reis­ta Mik­ko Soi­ni oli yli 45-vuo­ti­ai­den 200 met­rin sel­kä­uin­nis­sa kuu­des ja 100 met­ril­lä yh­dek­säs. Soi­nin ki­sat päät­tyi­vät 50 met­rin sel­kä­uin­nin kym­me­nen­teen si­jaa.

Tuo­mas Läh­det­luo­ma oli yli 30-vuo­ti­ais­sa 50 met­rin per­hos­uin­nis­sa 11. ja 50 met­rin va­paa­uin­nis­sa 13.

Spee­do Mas­ters Fin­lan­din vies­ti­jouk­kue si­joit­tui 160–199-ikä­sar­jan 4 x 50 met­rin va­paa­uin­ti­vies­tis­sä vii­den­nek­si, vain puo­li­sen se­kun­tia prons­si­jouk­ku­eel­le hä­vin­nee­nä. 4 x 50 met­rin seka­uin­ti­vies­ti päät­tyi jouk­ku­eel­ta si­jal­le seit­se­män.

SPEE­DO MAS­TERS FIN­LANDSuo­men suu­rin mas­ters-uin­ti­jul­kai­su - Spee­don ää­nen­kan­nat­ta­ja 6.1.2015