Lahtelaisuimarit huippuvauhdissa masters-mestaruuskisoissa

31.3.2019

Lah­te­lais­seu­rat Spee­do Mas­ters Fin­land ja Lah­den Ka­le­va roh­mu­si­vat hur­jan ka­san mi­ta­lei­ta ly­hy­en ra­dan mas­ters-mes­ta­ruus­uin­neis­sa eli yli 25-vuo­ti­ai­den SM-ki­sois­sa Ah­ve­nan­maan God­bys­sä. Mes­ta­ruuk­sia rat­kot­tiin ikä­luo­kit­tain vii­den vuo­den vä­lein.

Spee­don saa­lis hen­ki­lö­koh­tai­sis­ta kil­pai­luis­ta oli pe­rä­ti 22 kul­taa, 7 ho­pe­aa ja 5 prons­sia. Sen pääl­le tuli nel­jä vies­ti­mes­ta­ruut­ta. Ka­le­van ui­ma­rit saa­vut­ti­vat kak­si hen­ki­lö­koh­tais­ta mes­ta­ruut­ta ja yh­den prons­sin.

Mi­ta­lien li­säk­si lah­te­lai­sil­le kir­jat­tiin nel­jä uut­ta Poh­jois­mai­den en­nä­tys­tä ja kuu­si Suo­men en­nä­tys­tä. Poh­jois­mai­den en­nä­tyk­siin ylsi Jan­ne Vir­ta­nen 50 met­rin sel­kä­uin­nis­sa ja 50 met­rin va­paa­uin­nis­sa. Hen­ki­lö­koh­tai­sis­sa la­jeis­sa ui­tu­ja en­nä­tyk­siä hän pa­ran­si vie­lä vies­tien aloi­tus­o­suuk­sil­la. Suo­men en­nä­tys­tu­lok­sia ui­vat Jaak­ko Hei­mo (100 m pu, 100 m ru), Tom­my Rund­gren (100 m sku, 50 m pu) ja Tero Mat­ka­nie­mi (200 m sku).

 Spee­don Tom­my Rund­gren pal­kit­tiin ki­so­jen yh­tey­des­sä vii­me vuo­den par­haa­na mas­ters-ur­hei­li­ja­na. Hän saa­vut­ti Slo­ve­ni­as­ta nel­jä EM-kul­taa vii­me syk­sy­nä.
SPEE­DO MAS­TERS FIN­LANDSuo­men suu­rin mas­ters-uin­ti­jul­kai­su - Spee­don ää­nen­kan­nat­ta­ja 6.1.2015