Virtaselle 10:s "Super Masters" -mestaruus

Lah­te­lai­sen Spee­do Mas­ters Fin­lan­din 5 ui­ma­ria, Tom­mi Käh­kö­nenTuo­mas Läh­det­luo­ma, Tero Mat­ka­nie­mi, Ta­pio Mäki­talo ja Jan­ne Vir­ta­nen, osal­lis­tui­vat Es­poon­lah­den uima­hal­lis­sa 12.1.2019 uima­seu­ra Ce­tuk­sen jär­jes­tä­mään Vi­rii­lit Vins­tat -kil­pai­luun. Ko­ko­naiskil­pai­lus­sa ui­tiin 5 la­jia ikä­ta­soi­tuk­sin. Ki­sois­sa kamp­pail­tiin yh­teis­pis­teis­tä 50 met­rin per­hos-, sel­kä-, rin­ta- ja va­paa­uin­nis­sa sekä 100 met­rin seka­uin­nis­sa. 

Spee­don Jan­ne Vir­ta­nen voit­ti noin 50 mies­ui­ma­rin koko­nais­kil­pai­lun en­nen sa­man seu­ran Tero Mat­ka­nie­meä ja raut­jär­ve­läis­tä Lap­peen­ran­nan Ui­ma­rei­ta edus­ta­vaa Juha Ii­vos­ta. Vir­ta­nen ei suin­kaan saa­vut­ta­nut ”Su­per Mas­ters” -tit­te­liä en­sim­mäis­tä ker­taa. Taka­vuo­si­na hän voit­ti ki­san 9 ker­taa pe­räk­käin ja nyt muu­ta­man vuo­den tauon jäl­keen hän saa­vut­ti kym­me­nen­nen mes­ta­ruu­den.

Mel­ko ly­hyil­lä tauoil­la käy­dys­sä ki­sas­sa Vir­ta­nen ylsi 55-vuo­ti­ai­den Poh­jois­mai­den en­nä­tyk­seen 100 met­rin seka­uin­nis­sa ja Suo­men mas­ters-en­nä­tyk­siin 50 met­rin per­hos­uin­nis­sa ja sel­kä­uin­nis­sa. Spee­don koko­nais­pa­nos oli kaik­ki­aan mel­ko vah­va, sil­lä jo­kai­sen la­jin no­pein ui­ma­ri edus­ti Spee­doa. Per­hos­uin­nin yk­kö­nen oli Tuo­mas Läh­det­luo­ma. Sel­kä­uin­nis­sa maa­liin ehti en­sim­mäi­se­nä Jan­ne Vir­ta­nen ja rin­ta­uin­nis­sa Tero Mat­ka­nie­mi. Va­paa­uin­nis­sa no­pein oli Läh­det­luo­ma ja seka­uin­nis­sa Mat­ka­nie­mi.

Nais­ten sar­jan voit­ti usei­ta mas­ters-sar­jan ME-tu­lok­sia ural­laan ui­nut tur­ku­lai­nen Raa­kel Luo­to. Toi­sek­si si­joit­tui es­poo­lai­nen Satu Rah­ko­nen ja kol­man­nek­si tur­ku­lai­nen Mari Ääri. 

 Seu­ra on­nit­te­lee kaik­kia ui­ma­rei­ta! 

Vi­rii­lit Vins­tat -kisa käyn­nis­ti mas­ters-uin­ti­vuo­den. Koko­nais­ki­san voit­ta­jak­si kiri Spee­don Jan­ne Vir­ta­nen (kes­kel­lä), toi­sek­si si­joit­tui Spee­don Tero Mat­ka­nie­mi (vas.) ja kol­man­nek­si Lap­peen­ran­nan Ui­ma­rei­den Juha Ii­vo­nen.

SPEE­DO MAS­TERS FIN­LANDSuo­men suu­rin mas­ters-uin­ti­jul­kai­su - Spee­don ää­nen­kan­nat­ta­ja 6.1.2015