Lahtelaiset mitalisateessa - Rundgrenille 3 Euroopan masters-mestaruutta

9.9.2018

Spee­do Mas­ters Fin­lan­din ui­ma­rit osal­lis­tui­vat 2.–9. syys­kuu­ta Slo­ve­ni­an Kran­jis­sa ajoit­tain sa­tei­ses­sa sääs­sä pi­det­tyi­hin mas­ters-uin­nin EM-kil­pai­lui­hin.

Spee­don Tom­my Rund­gren  (50–54-vuo­ti­aat) saa­vut­ti ki­sois­sa 3 hen­ki­lö­koh­tais­ta mes­ta­ruut­ta. Voit­toi­hin hän ylsi 50 ja 100 met­rin va­paa­uin­nis­sa sekä 50 met­rin per­hos­uin­nis­sa.

Rund­gre­nin per­hos­uin­ti­tu­los 26,90 on ikä­luo­kan Poh­jois­mai­den en­nä­tys. 100 met­rin tu­los 56,05 on myös PE  ja 50 met­rin tu­los 25,06 on Suo­men en­nä­tys.

Jan­ne Vir­ta­nen (50–54-vuo­ti­aat) nou­si ho­pe­al­le 50 met­rin sel­kä­uin­nis­sa ja prons­sil­le 50 met­rin va­paa­uin­nis­sa.

Juri Log­vin (55–59-vuo­ti­aat) jäi niu­kas­ti mi­ta­leil­ta 50 ja 100 met­rin va­paa­uin­nis­sa. Vies­tin avaus­o­suu­del­la Log­vin oli kui­ten­kin vi­rees­sä: hä­nen ai­kan­sa 26,43 kir­ja­taan ikä­luo­kan SE-tu­lok­sek­si.

Ki­sois­sa pit­kiä mat­ko­ja ura­koi­neen Tom­mi Käh­kö­sen (45–49-vuo­ti­aat) pa­ras suo­ri­tus näh­tiin 400 met­rin va­paa­uin­nis­sa, jos­sa hän oli kuu­des. Avo­vesi­uin­nin 3 000 met­ril­lä Käh­kö­nen oli 20. ajal­la 39.42,9.

Spee­don vies­ti­jouk­kue (200–249-vuo­ti­aat) täy­den­si to­tu­tus­ti lah­te­lais­me­nes­tys­tä. 4 x 50 met­rin va­paa­uin­ti­vies­tis­sä Juri Log­vin, Jan­ne Vir­ta­nen, Tero Mat­ka­nie­mi ja Tom­my Rund­gren voit­ti­vat SE-ajal­la en­nen ruot­sa­lais­ta Täby SS:ää.

Sa­man mat­kan seka­uin­ti­vies­tis­sä ki­san kär­jen jär­jes­tys oli päin­vas­tai­nen. Mo­lem­mis­sa vies­teis­sä prons­si­si­jan otti ita­li­a­lai­nen Bres­cia Ac­qu­a­re.

Juri Log­vin (vas.), Jan­ne Vir­ta­nen, Tom­mi Käh­kö­nen, Tom­my Rund­gren ja Tero Mat­ka­nie­mi.

SPEE­DO MAS­TERS FIN­LANDSuo­men suu­rin mas­ters-uin­ti­jul­kai­su - Spee­don ää­nen­kan­nat­ta­ja 6.1.2015