Speedolle menestystä masters-uinnin EM-kisoista - Rundgrenista kaksoismestari

Lah­te­lai­sen Speedo Masters Finlandin ui­ma­rit nou­si­vat Lon­toos­sa masters-uin­nin EM-ki­sois­sa mi­ta­li­ko­rok­keel­le seit­se­mäs­ti. Tom­my Rund­gren voit­ti tot­tu­nees­ti yli 45-vuotiaiden mies­ten 50 met­rin va­paa­uin­nin Poh­jois­mai­den en­nä­tys­a­jal­la. Rund­gren voit­ti myös 50 met­rin per­hos­uin­nin ja sai ho­pe­aa 100 met­rin va­paa­uin­nis­sa.

Masters-uin­nin hal­lit­se­va maa­il­man­mes­ta­ri Jan­ne Vir­ta­nen ui ho­pe­al­le ikä­luok­kan­sa 50 met­rin va­paa­uin­nis­sa ja prons­sil­le 50 met­rin sel­kä­uin­nis­sa. Vir­ta­sen va­paa­uin­ti­tu­los on yli 50-vuotiaiden Poh­jois­mai­den en­nä­tys.

Lah­te­lais­ten vies­ti­jouk­kue, jos­sa ui­vat Pet­ri Heik­ki­lä, Tero Mat­ka­nie­mi, Tom­my Rund­gren ja Jan­ne Vir­ta­nen, saa­vut­ti ho­pe­aa ja Poh­jois­mai­den en­nä­tyk­sen sekä 4 x 50 met­rin va­paa­uin­ti- että seka­uin­ti­vies­tis­sä. Moni­kan­sal­lis­ten seu­ro­jen va­paa­uin­ti­vies­tin voit­ta­jak­si ju­lis­tet­tiin ruotsalais-ete­lä­af­rik­ka­lai­nen ko­koon­pano. Seka­uin­ti­vies­tis­sä maan­osan mes­ta­ruu­den saa­vut­ti uk­rai­na­lai­sis­ta koot­tu jouk­kue.

Speedon Tuo­mas Lähdetluoma, Kim Oh­to­nen, Kai Pou­ta­nen, Lari Sirnelä ja Frans Veck ui­vat yk­si­lö­la­jeis­sa ja vies­teis­sä oi­val­li­ses­ti. Oh­to­nen saa­vut­ti 200 met­rin rin­ta­uin­nis­sa yli 50-vuotiaiden SE-tu­lok­sen, mut­ta se ei riit­tä­nyt kova­ta­soi­ses­sa EM-ki­sas­sa pis­te­si­jaan. Pet­ri Heik­ki­län uima yli 55-vuotiaiden Suo­men en­nä­tys va­paa­uin­ti­vies­tin aloi­tus­o­suu­del­la osal­taan sii­vit­ti Speedon Masters Finlandin vies­ti­jouk­ku­een me­nes­tyk­seen. Heik­ki­lä ui ikä­luok­kan­sa Suo­men en­nä­tyk­sen myös 100 met­rin per­hos­uin­nis­sa.

Ai­kui­sil­le uin­ti­ur­hei­li­joil­le jär­jes­tet­tyyn ta­pah­tu­maan osal­lis­tui vii­den kisa­päi­vän ai­ka­na yli 10 000 ui­ma­ria, uima­hyp­pää­jää ja tai­to­ui­ma­ria.

Kansallista menestystä laajalla rintamalla

Uin­ti­klu­bi Tur­kua edus­ta­va Raa­kel Luo­to kau­hoi ikä­sar­jas­sa 40-44 vuot­ta en­nä­tyk­siä uu­sik­si. Kul­ta-aika 50 met­rin sel­kä­uin­nis­sa 30,44 on nyt myös mat­kan uusi maa­il­man en­nä­tys. 100 met­rin va­paa­uin­nis­sa mes­ta­ruu­den tuo­nut aika 59,63 on uusi Eu­roo­pan en­nä­tys. Ki­sas­sa Luo­to alit­ti ai­no­a­na sar­jas­sa mi­nuu­tin raja­pyy­kin. Kol­mas kul­ta­mi­ta­li ir­to­si maa­il­man en­nä­tys­a­jal­la 100 met­rin sel­kä­uin­nis­sa 1.06,49 pe­rä­ti yli nel­jän se­kun­nin eli pa­rin var­ta­lon­mi­tan erol­la seu­raa­vaan.

Nuo­rim­mas­sa masters-uin­nin ikä­sar­jas­sa 25-29 vuot­ta Hä­meen­lin­nan uima­seu­ran Suvi Pulk­ki­nen sai 50 met­rin rin­ta­uin­nis­sa ho­pe­aa 33,02 ja Vaa­san uima­seu­ran Ali­sa Ponomareva 33,60 prons­sia. Li­säk­si Ponomareva kau­hoi ho­pe­aa 100 met­rin rin­ta­uin­nis­sa 1.13,56. Swimming Jy­väs­ky­län Juho Allonen pok­ka­si sa­mas­sa ikä­ryh­mäs­sä prons­sia 100 met­rin per­hos­uin­nis­sa 56,86.

Vaa­san Uima­seu­ran Pet­ra Thodin otti 100 ja 50 met­rin met­rin per­hos­uin­nis­sa ikä­sar­jas­sa 45-49 vuot­ta ho­pe­aa ajal­la 30,62 ja 1.09,43. Ke­min Työ­väen Ui­ma­rei­den Ulla Hurula kii­si prons­sil­le 50-54-ikä­ryh­mäs­sä 200 met­rin seka­uin­nis­sa 2.43,94. Po­ri­lais­ta Nereusta edus­ta­va Heli Paalosalo voit­ti kul­taa 50 met­rin rin­ta­uin­nis­sa 75-79-sar­jas­sa 52,08. Hy­vin men­nei­tä ki­so­ja li­sä­si prons­si 50 met­rin va­paas­sa 42,20.

Info
Kisat muissa medioissa

“Lah­te­lai­sen Speedo Masters Finlandin ui­ma­rit nou­si­vat Lon­toos­sa masters-uin­nin EM-ki­sois­sa mi­ta­li­ko­rok­keel­le seit­se­mäs­ti.”

SPEEDO MASTERS FINLANDSuo­men suu­rin masters-uin­ti­jul­kai­su - Speedon ää­nen­kan­nat­ta­ja 6.1.2015