Speedolle Euroopan ennätys ja tukku mestaruuksia

13.3.2016

Lah­te­lai­sen uima­seu­ran Spee­do Mas­ters Fin­lan­din ja Lah­den Ka­le­van ui­ma­rei­ta osal­lis­tui vii­kon­lop­pu­na Kok­ko­las­sa jär­jes­tet­tyi­hin Suo­men mas­ters-mes­ta­ruus­ki­soi­hin. Mas­ters-uin­tei­hin voi­vat osal­lis­tua yli 25-vuo­ti­aat ui­ma­rit.

Lah­te­lai­set saa­vut­ti­vat 13 Spee­do-ui­ma­rin ja Ka­le­van Ma­rit­ta Kur­jen voi­min ki­sois­sa yh­teen­sä 27 mes­ta­ruut­ta, 6 ho­pe­aa ja 3 prons­sia. Hen­ki­lö­koh­tai­sia ikä­luok­kien Suo­men en­nä­tys­ai­ko­ja päi­jät­hä­mä­läi­sis­tä ui­vat Ma­rit­ta Kur­ki 60-vuo­ti­ai­den nais­ten 100 met­rin va­paa­uin­nis­sa ja Spee­don Pet­ri Heik­ki­lä 55-vuo­ti­ai­den mies­ten 100 met­rin per­hos­uin­nis­sa.

Huo­mat­ta­vim­paan suo­ri­tuk­seen lah­te­lai­sis­ta ylsi Spee­do Mas­ters Fin­lan­din vies­ti­jouk­kue (Jan­ne Vir­ta­nen, Tero Mat­ka­nie­mi, Pet­ri Heik­ki­lä ja Tom­my Rund­gren), joka ui ki­so­jen pää­tös­la­jis­sa Eu­roo­pan en­nä­tyk­sen 4 x 100 met­rin seka­uin­ti­vies­tis­sä. Uusi maan­osan en­nä­tys 50-vuo­ti­ai­den sar­jas­sa on nyt 4.15,94. Sama jouk­kue voit­ti ja ui SE-ajat myös 4 x 50 met­rin va­paa- ja seka­uin­ti­vies­teis­sä.

Hen­ki­lö­koh­tai­sis­sa la­jeis­sa ker­ran tai use­am­min mes­ta­reik­si ui­vat Pet­ri Heik­ki­lä, Ma­rit­ta Kur­ki, Tom­mi Käh­kö­nen, Tuo­mas Läh­det­luo­ma, Tero Mat­ka­nie­mi, Ta­pio Mäki­talo, Tep­po Paa­ja­nen, Tom­my Rund­gren, Lari Sir­ne­lä, Frans Veck ja Kari Väi­sä­nen. Hy­viä ai­ko­ja ui­neet Kai Pou­ta­nen, Jaa­ni Vir­ta­nen ja Jan­ne Vir­ta­nen vei­vät vies­ti­jouk­ku­ei­taan en­nä­tys­ten ja mes­ta­ruuk­sien ar­voi­ses­ti.

Suo­men Uima­liit­to pal­kit­si ki­sois­sa Jan­ne Vir­ta­sen vuo­den mas­ters-ui­ma­ri­pal­kin­nol­la. Vir­ta­nen voit­ti vii­me vuon­na kak­si mas­ters-uin­nin maa­il­man­mes­ta­ruut­ta Ka­za­nis­sa Ve­nä­jäl­lä.

Ko­ko­nai­suu­den kan­nal­ta on huo­mat­ta­va, että Spee­don Eu­roo­pan en­nä­tys ei suin­kaan jää­nyt ki­so­jen ai­no­ak­si. Tur­ku­lai­nen Raa­kel Luo­to ylsi EE-ai­kaan nais­ten 100 met­rin sel­kä­uin­nis­sa, ja jy­väs­ky­lä­läi­set alle 30-vuo­ti­aat mie­het ui­vat Eu­roo­pan en­nä­tyk­sen sar­jas­saan 4 x 100 met­rin seka­uin­ti­vies­tis­sä.

Seu­raa­vak­si lah­te­lai­sia mas­ters-ui­ma­rei­ta ui to­sis­saan tou­ko­kuun lo­pul­la Lon­toos­sa jär­jes­tet­tä­vis­sä mas­ters-uin­nin EM-ki­sois­sa.

Kii­tos ku­lu­nees­ta kau­des­ta kil­pa­kump­pa­neil­le! Tsemp­piä koh­ti Lon­too­ta! Hy­vää ke­sän odo­tus­ta.

Spee­do Mas­ters Fin­lan­din 21 ui­ma­ris­ta Kok­ko­lan ki­sois­sa oli ui­mas­sa 13 ikä­mies­ur­hei­li­jaa.

Suo­men Uima­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja Sami Wahl­man luo­vut­ti Jan­ne Vir­ta­sel­le vuo­den mas­ters-ui­ma­ri­pal­kin­non.

Jan­ne Vir­ta­nen (vas.), Tero Mat­ka­nie­mi, Pet­ri Heik­ki­lä ja Tom­my Rund­gren ui­vat Eu­roo­pan en­nä­tyk­sen 50-vuo­ti­ai­den mies­ten 4 x 100 met­rin seka­uin­ti­vies­tis­sä.

SPEE­DO MAS­TERS FIN­LANDSuo­men suu­rin mas­ters-uin­ti­jul­kai­su - Spee­don ää­nen­kan­nat­ta­ja 6.1.2015